Стани част от нашия екип

Отчетник Автомобилен парк
ИЗИСКВАНИЯ:

• Адекватно за позицията висше образование;

• Опит на подобна позиция е предимство;

• Умения за работа с MS Office;

• Проактивен, с отлични организаторски умения;

• Ориентиран към поставените цели;

• Отлични комуникативни умения и способност за работа в екип;

• Способност за цялостно и точно изпълнение на задачите;

• Устойчивост в напрегнати ситуации;

• Стремеж към повишаване знанията и уменията;

• Изготвя отчети по осъществените международни превози;

• Обработва фактури за горива и други услуги;

• Обработва пътни листа, начислява командировъчни;

• Фактурира приключили превози;

• Контактува с шофьори, разрешава възникнали проблеми;

• Следи за документалната и материална обезпеченост на извършваните превози;

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:

• Работа в динамична среда;

• Отлични работни условия;

• Възможности за лично и професионално развитие;

• Мотивиращо възнаграждение;