Стани част от нашия екип

Оперативен счетоводител
ИЗИСКВАНИЯ:

• Висше образование – специалност „Счетоводство и контрол“, „Финанси“;

• Добра компютърна грамотност;

• Опит на подобна позиция – 2г.;

• Проактивен, с отлични организаторски умения;

• Ориентиран към поставените цели;

• Способност за цялостно и точно изпълнение на задачите;

• Стремеж към повишаване на знанията и уменията си;

• Своевременно осчетоводява документите по съответните синтетични и аналитични сметки,  за воденето на които отговаря;

• Отговаря за правилното отчитане на финансово-кредитните, стоковите и разплащателни операции;

• Изготвя сведения от финансово-счетоводен характер и следи за спазването на определените   срокове в тях;

• Отговаря за правилното съхраняване на счетоводната документация;

• Извършва проверка за равнение на оперативна и счетоводна система;

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:

• Работа в динамична среда;

• Отлични работни условия;

• Възможности за лично и професионално развитие;

• Мотивиращо възнаграждение;