Own
transport

We are a company with a wealth of experience in the transport industry and pride ourselves on the fact that we have our own fleet of modern and well maintained vehicles. This key resource allows us to provide our customers with fast, efficient and reliable transport solutions.

 

Group

About this service

Our own vehicles are suitable for both domestic shipments and international deliveries. Thanks to our fleet, we can guarantee our customers that their goods will be delivered on time and in perfect condition. The PLC Trans team consists of professionals with extensive experience in transport and logistics. We understand that every delivery counts, and that’s why we provide an individual approach to every customer. We not only provide transport, but also advise, offer optimal solutions and take care of all the details related to the transport of your goods.

Choose PLC Trans as your partner with your own transport to benefit from our reliability, professionalism and guaranteed results. We are here to make your transportation easier and hassle-free.

For more information and inquiries, feel free to contact us. “PLC Trans – your transport partner with your own vehicles, ready to satisfy all your needs! 

OUR VEHICLES

More details about our fleet.

truck mockup final shadow e1684412736428

Standard tautliner

Loading from behind

Loading by side

Loading from above

truck mockup final shadow e1684412736428

Frigo truck

Loading from behind

Loading by side

Loading from above

Additional information

Can keeps temperature from +25C to -25C

truck mockup final shadow e1684412736428

Box truck

Loading from behind

Loading by side

Loading from above

Loading from behind

Loading by side

Loading from above

Additional information

Can keeps temperature from +25C to -25C

Transport

& Logistics

When building our team, a balance was achieved between experts with many years of experience in the field of international transport and young, well-trained personnel.

Собствен

Транспорт

Ние сме компания с богат опит в сферата на транспорта и се гордеем с факта, че разполагаме със собствена флота от съвременни и добре поддържани транспортни средства. Този ключов ресурс ни позволява да предоставяме на клиентите ни бързи, ефективни и надеждни транспортни решения.

Group

Повече за тази услуга

Нашите собствени транспортни средства са подходящи както за вътрешни превози, така и за международни доставки. Благодарение на нашия автопарк  можем да гарантираме нашите клиенти, че стоките им ще бъдат доставени своевременно и в перфектно състояние.

Екипът на “PLC Trans” се състои от професионалисти с богат опит в сферата на транспорта и логистиката. Ние разбираме, че всяка доставка има значение, и затова предоставяме индивидуален подход към всеки клиент. Ние не просто осигуряваме транспорт, но също така и консултираме, предлагаме оптимални решения и се грижим за всички детайли, свързани с превоза на стоките ви.

Изберете “PLC Trans” като вашия партньор със собствен транспорт, за да се възползвате от нашето надеждност, професионализъм и гарантирани резултати. Ние сме тук, за да направим вашия транспорт по-лесен и безпроблемен.

За повече информация и запитвания, не се колебайте да се свържете с нас. “PLC Trans” – вашият партньор за транспорт със собствени превозни средства, готов да задоволи всичките ви нужди!

Нашите превозни средства

Повече детайли за нашия автопарк.

truck mockup final shadow e1684412736428

Брезент

Задно товарене

Странично товарене

Горно товарене

truck mockup final shadow e1684412736428

Фургон

Задно товарене

Странично товарене

Горно товарене

Допълнителна информация

Температурен режим от +25C до -25C

truck mockup final shadow e1684412736428

Дрехарка

Задно товарене

Странично товарене

Горно товарене

Задно товарене

Странично товарене

Горно товарене

Допълнителна информация

Температурен режим
от +25C до -25C

Транспорт

& Логистика

При изграждането на нашия екип е постигнат баланс между експерти с дългогодишен опит в областта на международния транспорт и млади, отлично подготвени кадри.