Стани част от нашия екип

Спедитор сухопътен транспорт
ИЗИСКВАНИЯ:

• Добро владеене на английски език или друг чужд език, втори чужд език е предимство;
• Гъвкавост, комбинативност и фокус върху поставените задачи;
• Опит на подобна позиция не е задължителен;
• Проактивен, с отлични организаторски умения;
• Отлични комуникативни умения и способност за работа в екип;
• Способност за цялостно и точно изпълнение на задачите;
• Устойчивост в напрегнати ситуации;
• Стремеж към повишаване на знанията и уменията си;

• Договаряне, организиране и контрол на сделки за автомобилни превози;
• Водене на търговски преговори с партньори и подизпълнители;
• Организиране на оперативната дейност в отдел “Автомобилна спедиция”;
• Поддържане на контакт с клиентите;
• Привличане на нови клиенти;
• Оптимизиране на оперативните процеси в отдела;

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:

• Работа в динамична среда;
• Отлични работни условия;
• Възможности за лично и професионално развитие;
• Мотивиращо възнаграждение;